Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 06/2023 που αφορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 9 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2023 συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει στον ΔΣΜΚ τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του, επί των προτεινόμενων σχεδιασμών του Συστήματος Μεταφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666.

Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το ειδικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων.

Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 14:00.

Λευκωσία, 9 Δεκεμβρίου 2023

Σχετικοί Σύνδεσμοι:
Κυπριακή Νομοθεσία
Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ)