Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι τις 06 Μαρτίου 2013, συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στο ΔΣΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στο ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666.

Για την υποβολή οποιουδήποτε σχολίου ή εισήγησης να χρησιμοποιηθεί το Έντυπο Υποβολής Σχολίων. Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από το ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την 6η Μαρτίου 2013.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ (www.dsm.org.cy) στις ακόλουθες διευθύνσεις: