Επιλογή Σελίδας

Λόγω της αργίας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό αγοράς που τηρεί ο ΔΣΜΚ για την εξόφληση των τιμολογίων που αφορούν την εκκαθάριση Μαρτίου 2024, παρατείνεται μέχρι τις 14:00 της 9ης Μαΐου 2024, αντί μέχρι τις 14:00 της 8ης Μαΐου 2024 όπως είχε αρχικά αναρτηθεί στο ημερολόγιο Εκκαθάρισης και Τιμολόγησης στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.