Επιλογή Σελίδας

Διοργανώνεται από κοινού, από τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, ενημερωτική παρουσίαση για τις προκλήσεις από τη παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, την Τετάρτη 28/9/2022, 09:30πμ, στα Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ – Αίθουσα Ήλεκτρον (Αμφιπόλεως 11, Στρόβολος, Λευκωσία).

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2022 12:00μμ. Τα συμπληρωμένα έντυπα συμμετοχής αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση DSOOperation@Eac.com.cy με κοινοποίηση στη διεύθυνση tsooperation@dsm.org.cy.

Σκοπός της παρουσίασης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών (Παραγωγών και Εγκαταστατών) για την ανάγκη για περιορισμό Ηλεκτροπαραγωγής από μονάδες ΑΠΕ για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και αξιοπιστίας του Συστήματος.

Παρουσιάσεις

Τίτλος Εισηγητής
Εισαγωγή Γ. Ιωαννίδης (ΔΣΔ)
Αρμοδιότητες ΔΣΜΚ/Ασφαλής λειτουργία Ηλεκτρικού Συστήματος Α. Λαζαρή (ΔΣΜΚ)
Καταρτισμός Προγράμματος Παραγωγής από ΔΣΜΚ Ρ. Ταπάκης (ΔΣΜΚ)
Ανάγκη/Μεθοδολογία για περιορισμό ηλεκτροπαραγωγής από μονάδες ΑΠΕ Α. Λαζαρή (ΔΣΜΚ)
Λειτουργία ΑΑΗ και θέσεις λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ στην ΑΑΗ Χ. Χατζηκώστας (ΔΣΜΚ),
Α. Λαζαρή (ΔΣΜΚ)
Ο ρόλος του ΔΣΔ στις Περικοπές Ηλεκτροπαραγωγής από μονάδες ΑΠΕ και στη Λειτουργία της ΑΑΗ Χ. Σπανιάς (ΔΣΔ)
Συντήρηση / Αναβάθμιση μονάδων ΑΠΕ Χ. Σπανιάς (ΔΣΔ),
A. Λαζαρή (ΔΣΜΚ)