Επιλογή Σελίδας

Η Ενοποιημένη Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ. Για να τη δείτε πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι η Έκδοση 4.0.0 έχει τεθεί σε ισχύ από την 19η Ιουλίου 2013. Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2013 με αριθμό 3458.