Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνεστε ότι στο πλαίσιο της ακεραιότητας και διαφάνειας στην επικείμενη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ιστορικά στοιχεία του κόστους συμβατικής παραγωγής, από την 1/1/2019 και μετά, σε ανάλυση ημιώρου.

Το κόστος αυτό υπολογίζεται στην καλύτερη δυνατή ακρίβεια από αυτοματοποιημένο αλγόριθμο λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κόστος καυσίμου και το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αρχείο Κόστους Συμβατικής Ηλεκτροπαραγωγής