Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει τους χρήστες του συστήματος MMS ότι το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί οι έλεγχοι για λειτουργία του συστήματος από το Εφεδρικό Κέντρο Ανάκαμψης Συστημάτων μετά από Καταστροφή (Disaster Recovery Site). Προς το σκοπό αυτό και για περίπου ένα μήνα θα προσομοιωθεί πλήρης “καταστροφή” του Πρωτεύοντος Κέντρου, το οποίο περιλαμβάνει και το DEMO σύστημα του MMS (για το οποίο, λογικά, δεν υπάρχει εφεδρικό σύστημα). Ως εκ τούτου, κατά την περίοδο προσομοίωσης της καταστροφής, η λειτουργία του MMS θα συνεχιστεί μόνο από το Παραγωγικό Σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό αναμένεται ότι:

  • την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου γύρω στις 09.00 π.μ. η πρόσβαση στο παραγωγικό σύστημα του MMS θα διακοπεί
  • την ίδια μέρα γύρω στις 11.00 π.μ. θα διακοπεί και η πρόσβαση στο DEMO σύστημα
  • την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου το απόγευμα θα επανέλθει η πρόσβαση στο παραγωγικό σύστημα του MMS
  • για διάρκεια περίπου ενός μήνα το Παραγωγικό Σύστημα του MMS θα λειτουργεί από το Εφεδρικό Κέντρο Ανάκαμψης χωρίς τη διαθεσιμότητα του DEMO συστήματος του MMS
  • για τον ακριβή προγραμματισμό για επαναφορά σε κανονική λειτουργία των συστημάτων του MMS θα υπάρξει ενημέρωση αργότερα.

Οι προαναφερθέντες έλεγχοι κρίνονται ως πολύ σημαντικοί προς επιβεβαίωση ότι υπάρχει ένα πλήρες, λειτουργικό και αξιόπιστο σύστημα ανάκαμψης μετά από ενδεχόμενη καταστροφή. Γίνεται αντιληπτό ότι το σύστημα αυτό θα ενεργοποιείται σε περίπτωση κρίσης (π.χ. “καταστροφής” του Πρωτεύοντος Κέντρου) και σίγουρα, σε με μια τέτοια περίπτωση, το απευκταίο θα ήταν να μη δουλεύει το σύστημα από το Κέντρο Ανάκαμψης Συστημάτων.

Για τους λόγους αυτούς, ο ΔΣΜΚ ζητεί αφενός την κατανόηση των χρηστών για την όποια μη διαθεσιμότητα συστημάτων κατά την προαναφερθείσα περίοδο και παράλληλα παρακαλεί για την όσο το δυνατό εκτενέστερη χρήση του MMS προς επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του. Ο ΔΣΜΚ απολογείται για την όποια ταλαιπωρία αναπόφευκτα θα προκληθεί και παραμένει στη διάθεση των χρηστών για οτιδήποτε περαιτέρω.