Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των σχετικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσής του στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Ιούνιο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Ιούνιο, η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 ανήλθε στις 368 GWh σε σχέση με 460 GWh το 2019 σημειώνοντας μείωση 20,0%.