Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, παρατηρήθηκε μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 19 Μαρτίου – 31 Μαρτίου η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 ανήλθε στις 140 GWh σε σχέση με 149 GWh το 2019 σημειώνοντας μείωση 5,7%, ενώ για τον μήνα Απρίλιο η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 ανήλθε στις 267 GWh σε σχέση με 326 GWh το 2019 σημειώνοντας μείωση 18,2%.