Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση μιας εβδομάδας για τη Διαβούλευση επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 1η Αυγούστου 2015.

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
26/7/2015