Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης μέχρι 2 Ιουλίου 2020. Ως εκ τούτου, όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 ώρα 14:00.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ στη διεύθυνση:

https://tsoc.org.cy/διαβούλευση-αρ-1-2020-τροποποίηση-κμδ/