Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 2/2020 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην έκδοση 2.1.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο ενοποιημένης έκδοσης 2.2.0), μέχρι την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ στη διεύθυνση:

https://tsoc.org.cy/διαβούλευση-αρ-2-2020-τροποποίηση-καη/