Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» στις 11 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο «Τα μποφόρ παρήγαγαν περισσότερη ενέργεια από την ΑΗΚ» στο οποίο περιέχονται αναφορές σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από Αιολικά Πάρκα κατά την 10η Νοεμβρίου 2021, επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Η αναφορά στο δημοσίευμα για παραγωγή 304 μεγαβάτ (MW) από Αιολικά Πάρκα δεν είναι ορθή, αφού η παραγωγή αυτή προήλθε από το σύνολο των Μονάδων ΑΠΕ και όχι μόνο τα Αιολικά Πάρκα. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η πιο πάνω τιμή αφορά στην παραγωγή ισχύος σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι στο σύνολο παραγωγής ενέργειας της ημέρας. Συγκεκριμένα, στις 10:15 πμ η παραγωγή από Αιολικά Πάρκα ήταν 119 MW και η εκτιμώμενη παραγωγή από Φωτοβολταϊκά Πάρκα και Μονάδες Βιομάζας 185 MW. Την ίδια ώρα, η παραγωγή από τις συμβατικές μονάδες της ΑΗΚ ήταν 274 MW. Οπότε ως ποσοστό επί της στιγμιαίας παραγωγής ισχύος στις 10:15 πμ η παραγωγή ισχύος από Μονάδες ΑΠΕ ήταν 53% (21% Αιολικά και 32% Φ/Β και Βιομάζα) και από τις συμβατικές Μονάδες της ΑΗΚ 47%.

Όσον αφορά τη συνολική συνεισφορά των Μονάδων ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας του 24ώρου αυτή ήταν 28% (16% Αιολικά και 12% Φωτοβολταϊκά/ Βιομάζα).

16 Νοεμβρίου 2021