Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ, λόγω έκτακτης βλάβης σε μονάδα παραγωγής στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό (ΗΣ) Δεκέλειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και να αποφευχθεί αστάθεια στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου και ενδεχόμενης υπερφόρτωσης του Δικτύου Μεταφοράς, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι:

      1. Σήμερα, Παρασκευή 02/02/2024, ο ΔΣΜΚ ενδέχεται να προβεί προληπτικά σε εκ περιτροπής περικοπή καταναλωτικού φορτίου μεταξύ των ωρών 18:00-21:00, στις περιοχές Λάρνακας, Λευκωσίας και Ελεύθερης Αμμοχώστου.
      2. Ο ΔΣΜΚ απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές των πιο πάνω περιοχών για μείωση της ηλεκτρικής Ζήτησης κατά τις πιο πάνω ώρες, ώστε να μειωθούν ή και να αποφευχθούν  οι αναγκαίες περικοπές.
      3. Η διάρκεια των περικοπών, σε περίπτωση που θα είναι απαραίτητες, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα τριάντα (30) λεπτά.
      4. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την ΑΗΚ Παραγωγή η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται να διαρκέσει για περίοδο δέκα ημερών, τα δεδομένα της κάθε ημέρας θα αξιολογούνται ξεχωριστά, για ενδεχόμενη εφαρμογή των πιο πάνω και τις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, θα εκδίδεται ανακοίνωση από τον ΔΣΜΚ.
      5. Ο ΔΣΜΚ απολογείται εκ των προτέρων για την όποια ταλαιπωρία πιθανόν να προκληθεί, καθώς προέχει η ασφάλεια και αξιοπιστία του Ηλεκτρικού Συστήματος για το καλό της Κύπρου.

Σχετικά με τα πιο πάνω, ο ΔΣΜΚ ενημέρωσε καθηκόντως τη ΡΑΕΚ.