Επιλογή Σελίδας

Η Δοκιμαστική Λειτουργία του συστήματος MMS θα διεξαχθεί στο διάστημα 17/10/2022 με 11/12/2022.

Στις 17/10 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μεταξύ των ωρών 10 π.μ. με 1 μ.μ., ενημερωτική ημερίδα παρουσίασης του συστήματος MMS. Στις 18/10 ο ΔΣΜΚ θα προβεί σε βασική εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στις δοκιμές επί των θεμάτων της Αγοράς και της χρήσης του συστήματος MMS. Η εκπαίδευση θα γίνει με φυσική παρουσία σε χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα. Από τις 19/10 και εντεύθεν θα διεξάγονται εξ αποστάσεως δοκιμές με τους Συμμετέχοντες να δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς δοκιμής, χωρίς οικονομικό αντίχτυπο και σύμφωνα με τους εν ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ) και Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ), διεκπεραιώνοντας τις σχετικές εργασίες που τους αφορούν μέσω του συστήματος MMS.

Η κατ’ αρχήν διάρκεια των Δοκιμών είναι οκτώ εβδομάδες αλλά όπως σημειώνεται στη σχετική Ανακοίνωση της 9ης Σεπτεμβρίου 2022 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, αυτή θα αποφασιστεί από τη ΡΑΕΚ σε κατοπινό στάδιο. Κατά τις πρώτες τέσσερεις εβδομάδες, οι δοκιμές θα διεξάγονται μόνο Καθημερινές με τη δραστηριοποίηση των Συμμετεχόντων κατά τις ενδιάμεσες αργίες και Σαββατοκύριακα να είναι εθελοντική ενώ στις επόμενες, οι δοκιμές θα διεξάγονται καθ’ όλες τις ημέρες. Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες θα δοθούν κατά την έναρξη των δοκιμών.

Κατά τις δοκιμές, θα τηρείται αυστηρά το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων όπως καθορίζεται στους ΚΑΗ και ΚΜΔ και αναμένεται οι Συμμετέχοντες να διεκπεραιώνουν τις σχετικές τους υποχρεώσεις εντός αυτών. Στις βασικές διεργασίες που αναμένεται να διενεργούνται από τους Συμμετέχοντες περιλαμβάνονται οι υποβολές Γνωστοποιήσεων Διμερών Συμβολαίων, Γνωστοποιήσεων Φυσικής Παράδοσης ή/και Απορρόφησης, οι υποβολές Προσφορών Ενεργείας για την Προ-ημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης καθώς επίσης και υποβολές τυχόν Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας. Η χρονική ροή των διεργασιών φαίνεται και στα πιο κάτω διαγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με τίτλο «Δοκιμαστική Λειτουργία MMS», στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Λευκωσία, 27 Σεπτεμβρίου,
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διάγραμμα χρονικής ροής εργασιών Προθεσμιακής και Προ-ημερήσιας Αγορών:

Διάγραμμα Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού & Αγοράς Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου: