Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση/ενοικιαγορά κτηρίου για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών του Γραφείων. Σε περίπτωση όπου, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ενδιαφέρεται για υποβολή πρότασης, παρακαλώ όπως αυτή υποβληθεί μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00.

ΔΣΜΚ 13-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου