Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οι διαφάνειες της πρώτης ενημερωτικής παρουσίασης για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30 Μαρτίου 2021, καθώς και το τεχνικό εγχειρίδιο διεπαφών των συμμετεχόντων στην ΑΑΗ.

Την παρουσίαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ και το εγχειρίδιο εδώ.