Επιλογή Σελίδας

Την Πέμπτη 18 Μαΐου, η χώρα πέτυχε ρεκόρ διείσδυσης πράσινης ενέργειας καθώς οι ΑΠΕ κάλυψαν τη συνολική ζήτηση ηλεκτρισμού σε μέγιστο ποσοστό της τάξης του 64%. Πιο συγκεκριμένα, στις 11:30 το μεσημέρι η καθαρή ενέργεια επικράτησε στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, με τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών να φτάνει το 55%, των αιολικών το 8% και της βιομάζας το 1%. Για τις ίδιες ώρες, παραγωγή από συμβατικά καύσιμα κάλυψε το υπόλοιπο 36% της Ζήτησης.

Σημειώνεται ότι την ώρα της μέγιστης διείσδυσης, υπήρχε περικοπή φωτοβολταϊκής παραγωγής της τάξης των 30 MW που αντιστοιχεί σε περίπου 4% της Ζήτησης, καθώς η περίσσεια της παραγωγής δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να αποθηκεύεται ούτε να εξάγεται προς κάποιο άλλο κράτος.