Επιλογή Σελίδας

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 09:50 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων σημειώθηκε σοβαρή βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής/Μεταφοράς που είχε ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση όλων των συγχρονισμένων μονάδων  στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού.

Η αποσύνδεση των μονάδων αυτών προκάλεσε απώλεια Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος της τάξης των 350 MW που αποτελούσε το 55% της ολικής  Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος Παραγωγής (640 MW).

Για την εξισορρόπηση της παραγωγής με τη ζήτηση σημειώθηκε απόρριψη  φορτίου καταναλωτών της τάξης των 198 MW που αποτελούσε περίπου το 34% της συνολικής Ζήτησης.

Μετά την αξιολόγηση της βλάβης το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος Κύπρου προχώρησε στη σταδιακή αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρισμού που ολοκληρώθηκε γύρω στις 10:25 ώρα.