Επιλογή Σελίδας

Στις 5 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Διεύθυνσης του ΔΣΜΚ στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα. Από πλευράς ΔΣΜΚ συμμετείχαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣΜΚ κ. Σταύρος Σταυρινός και ο Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ, Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβα και από πλευράς ΑΔΜΗΕ ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς κ. Δημήτρης Μίχος και άλλα στελέχη του ΑΔΜΗΕ.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού με βάση το Ευρωπαϊκό μοντέλο-στόχος και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δωμάτιο Ελέγχου της Αγοράς του ΑΔΜΗΕ όπου τα στελέχη του ΔΣΜΚ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διαδικασίες που διενεργούνται καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο για την ομαλή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα αλλά και για επερχόμενες συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις που προωθούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής ΔΣΜΚ είχε επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνο Μανουσάκη και τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Τεχνολογίας Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής κ. Ιωάννη Μάργαρη. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τεχνικές πτυχές και τα επόμενα βήματα της συνεργασίας ΑΔΜΗΕ και ΔΣΜΚ σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ «Great Sea Interconnector». Εκφράστηκε η κοινή επιδίωξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δυο Διαχειριστών με γνώμονα την προώθηση της υλοποίησης του έργου.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ) στην οποία συμμετείχε ο Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας κ. Χρήστος Νικολαίδης και στελέχη του ΕΧΕ κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης της Προ-ημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα.