Επιλογή Σελίδας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε  ότι, από τις 11 Απριλίου 2019, αρχίζει η εφαρμογή του «Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (Σχέδιο).
Ως εκ τούτου γίνονται δεκτές αιτήσεις από τον ΔΣΜΚ για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής Σταθμών Παραγωγής, με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 8 MW, οι οποίοι να εμπίπτουν στις πρόνοιες του Σχεδίου.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ειδικό Έντυπο Αίτησης ΔΣΜΚ, στα Γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), στην οδό Ευαγγελίστριας 68, Στρόβολος Λευκωσία.

Παραλαβή Αιτήσεων:    11/04/2019 έως 18/05/2019 (ώρα 14:00).

Συνημμένα

  1. Ανακοίνωση ΥΕΕΒ
  2. Σχέδιο
  3. Έντυπο Αίτησης ΔΣΜΚ