Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ καλεί όλους τους χρήστες της πλατφόρμας του συστήματος Μεταβατικής Ρύθμισης για σκοπούς ασφαλείας, αλλά κυρίως για προστασία δική τους και των δεδομένων τους, όπως αλλάξουν, όσοι δεν το έχουν ήδη πράξει, τον αρχικό μυστικό κωδικό εισαγωγής στο σύστημα (password) που έχει εκχωρηθεί από τον ΔΣΜΚ κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη.

Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τις ισχύουσες καλές πρακτικές, καλούνται να αλλάζουν τον μυστικό κωδικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να χρησιμοποιούν κωδικούς με ικανοποιητική πολυπλοκότητα για μεγαλύτερη ασφάλεια.