Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι από 01/06/2024 έχει ξεκινήσει η περίοδος εξέτασης των αιτήσεων για ένταξη στην 3η Δοκιμαστική Λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) με βάση την Οδηγία ΟΔ-ΔΑ-04-2024. Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για έγκαιρη συμπλήρωση των διαδικασιών ένταξης πριν την έναρξη της 3ης Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας την 1η Ιανουαρίου 2025.

Η συμμετοχή στην 3η Περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργία προϋποθέτει την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Η συμμετοχή τους στην 3η Περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας, προσφέρει στους συμμετέχοντες εξοικείωση με το Σύστημα Διαχείρισης της ΑΑΗ (MMS), έλεγχο των συστημάτων τους σε θέματα επικοινωνίας, χρήσης και ανταλλαγής δεδομένων/αναφορών με το MMS και εκτέλεση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, κάτω από πραγματικές συνθήκες, χωρίς όμως οικονομικό αντίκτυπο των όποιων χειρισμών ή αποφάσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι, με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν καλύψει τις πλείστες απαιτήσεις για πλήρη ένταξή τους ως Συμμετέχοντες στην ΑΑΗ.

Μέχρι και τον Αύγουστο 2024 ο ΔΣΜΚ θα τηρεί σειρά προτεραιότητας ανά κατηγορία Συμμετεχόντων με βάση την Ιδιότητα/ Εγκατεστημένη Ισχύ. Έπειτα, θα τηρεί χρονική σειρά προτεραιότητας για εξέταση των υποβληθέντων αιτήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος εξέτασης αιτήσεων εξαρτάται από τον όγκο εργασίας του ΔΣΜΚ τη συγκεκριμένη περίοδο, σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της αίτησης ενός ενδιαφερόμενου για ένταξή του στην ΑΑΗ ή υποβολής ελλιπών ή λανθασμένων πληροφοριών, αυξάνεται η πιθανότητα η εξέταση της αίτησής του να ολοκληρωθεί μετά την έναρξη της ΑΑΗ, η οποία προγραμματίζεται την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι οικονομικές συνέπειες για τους ενδιαφερόμενους θα είναι, αναμφίβολα, πολύ αρνητικές. Προτρέπονται, επομένως, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από πλήρη και ορθά στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα.