Επιλογή Σελίδας

Η ανταπόκριση του κοινού των περιοχών Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου στην έκκλησή του ΔΣΜΚ για μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των ωρών 18:00 και 21:00, βοήθησε καθοριστικά στο να αποφευχθούν οι εκ περιτροπής περικοπές ηλεκτρισμού.

Η αναμενόμενη χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρισμού, μειώνει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα εκ περιτροπής περικοπής ηλεκτρισμού κατά τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν αναμένεται να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην συνεχή παροχή ενέργειας, εκτός σε περίπτωση κάποιας νέας απρόοπτης βλάβης. Η ανταπόκριση του κοινού στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των ωρών 18:00 και 21:00 είναι σημαντική και παρακαλούμε να συνεχιστεί και για τις επόμενες ημέρες.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ΑΗΚ Παραγωγή η αποκατάσταση της βλάβης σε μονάδα παραγωγής στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας αναμένεται να διαρκέσει για ακόμη μερικές ημέρες, τα δεδομένα της κάθε μέρας θα αξιολογούνται ξεχωριστά και θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση του κοινού στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη.