Επιλογή Σελίδας

Προς όλους τους Φορείς, οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι με τα δίκτυα Πληροφορικής του ΔΣΜΚ

O ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο προστασίας για αποτροπή διασποράς ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης, από συστήματα Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ ή άλλων εμπλεκομένων στη Λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς, σε δικά του συστήματα.

Επειδή όμως πάντα υφίσταται η πιθανότητα εντοπισμού κενών ασφάλειας, καλούνται όλοι οι φορείς, οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι με δίκτυα Πληροφορικής του ΔΣΜΚ, σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, υποψίας για κυβερνοεπίθεση ή εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας στα συστήματά τους όπως:

  1. διακόπτουν άμεσα τη σύνδεσή τους με τα συστήματα του ΔΣΜΚ και
  2. ενημερώνουν σχετικά τον ΔΣΜΚ:
            α. με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: [email protected]
            β. με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 22 277000 (ώρες γραφείου)

Ο ΔΣΜΚ ενδεχομένως να διακόψει και ο ίδιος συνδέσεις σε περίπτωση που παρατηρήσει ύποπτη δραστηριότητα από τη μεριά των συστημάτων φορέων, η οποία θέτει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων του. Σε μία τέτοια περίπτωση οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ενημερώνονται σχετικά.

Η γρήγορη αντίδραση και η συνεργασία όλων σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού κυβερνοεπίθεσης, ενδεχομένως να αποδειχτεί καίριας σημασίας για αποτροπή χειρότερων καταστάσεων και για την ομαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Δικτύου και της Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Λευκωσία, 12 Μαΐου 2023