Επιλογή Σελίδας

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0.0 (Μάιος 2017)

Με βάση την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 84/2017 και στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίηση τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε...

Τροποποιητική έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων. Η νέα Τροποποιητική Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 21η Οκτωβρίου 2016 και είναι...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ – SCADA/EMS) του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΚΕΕ)

Ημερομηνία Έκδοσης: Απρ. 07, 2016 O Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ – SCADA/EMS) του Εθνικού...

Διαβούλευση Αρ.1/2016 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 1/2016) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 24 Μαρτίου μέχρι τις 3 Απριλίου...

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων στην έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 81 (4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, θέτει σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2016, σε Δημόσια Διαβούλευση, κείμενο τροποποιημένων Κανόνων Αγοράς...

Παράταση για Δημόσια Διαβούλευση ΚΜΔ

Ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση μιας εβδομάδας για τη Διαβούλευση επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 1η Αυγούστου 2015. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς