Επιλογή Σελίδας

Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε  ότι, από τις 11 Απριλίου 2019, αρχίζει η εφαρμογή του «Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την...

Διαβούλευση Αρ. 2/2018 Τροποποίηση Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 2/2018) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 29 Οκτωβρίου 2018 μέχρι τις 2...

Ανακοίνωση Παράτασης Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.1/2018 μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018 για Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει Παράταση της διάρκειας της Δημόσιας Διαβούλευσης  Αρ.1/2018 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018. Ως εκ τούτου, όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το...

Βλάβη στον Η/Σ Βασιλικού

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 Λόγω βλάβης στον Η/Σ Βασιλικού, έχει σημειωθεί απόρριψη φορτίου ζήτησης καταναλωτών σε Παγκύπρια κλίμακα. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας έχει προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για αποκατάσταση της παροχής στους...

Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2017

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου εφαρμόζοντας την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015 για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή, δημοσιοποιεί, με την ανακοίνωση αυτή, το Τελικό Εθνικό...

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς