Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει πως το Τέλος για την πληρωμή των διαχειριστικών εξόδων του ΔΣΜΚ θα αναθεωρηθεί από 1.40 €/MWh σε 1.10 €/MWh στην Τελική Κατάσταση Εκκαθάρισης των Συμμετεχόντων με την Ιδιότητα του Προμηθευτή, η οποία θα εκδοθεί στις 26 Απριλίου 2024.