Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ημερήσιας Διακύμανσης Παραγωγής στο Σύστημα Μεταφοράς – κατά εβδομάδα

Ημερήσια Διακύμανση Παραγωγής στο Σύστημα Μεταφοράς (MW), με άλλα συναφή στοιχεία σε μορφή MS-Excel (.xls).

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα αποτελούν μέσες τιμές οι οποίες έχουν ελεγχθεί στο βαθμό που απαιτεί ο ΔΣΜΚ για τις δικές του εσωτερικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, παρέχονται προς τρίτους με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στην ορθότητα και πληρότητά τους και ο ΔΣΜΚ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα αποτελούν μέσες τιμές οι οποίες έχουν ελεγχθεί στο βαθμό που απαιτεί ο ΔΣΜΚ για τις δικές του εσωτερικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, παρέχονται προς τρίτους με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στην ορθότητα και πληρότητά τους και ο ΔΣΜΚ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Daily Generation Week 01 – Period1-7Jan07
 • Daily Generation Week 02 – Period8-14Jan07
 • Daily Generation Week 03 – Period15-21Jan07
 • Daily Generation Week 04 – Period22-28Jan07
 • Daily Generation Week 05 – Period29Jan-4Feb07
 • Daily Generation Week 06 – Period5-11Feb07
 • Daily Generation Week 07 – Period12-18Feb07
 • Daily Generation Week 08 – Period19-25Feb07
 • Daily Generation Week 09 – Period26Feb-4Mar07
 • Daily Generation Week 10 – Period5-11Mar07
 • Daily Generation Week 11 – Period12-18Mar07
 • Daily Generation Week 12 – Period19-25Mar07
 • Daily Generation Week 13 – Period26Mar-1Apr07
 • Daily Generation Week 14 – Period2-8Apr07
 • Daily Generation Week 15 – Period9-15Apr07
 • Daily Generation Week 16 – Period16-22Apr07
 • Daily Generation Week 17 – Period23-29Apr07
 • Daily Generation Week 18 – Period30Apr-6May07
 • Daily Generation Week 19 – Period7-13May07
 • Daily Generation Week 20 – Period14-20May07
 • Daily Generation Week 21 – Period21-27May07
 • Daily Generation Week 22 – Period28May-3Jun07
 • Daily Generation Week 23 – Period4-10Jun07
 • Daily Generation Week 24 – Period11-17Jun07
 • Daily Generation Week 25 – Period18-24Jun07
 • Daily Generation Week 26 – Period25Jun-1Jul07
 • Daily Generation Week 27 – Period2-8Jul07
 • Daily Generation Week 28 – Period9-15Jul07
 • Daily Generation Week 29 – Period16-22Jul07
 • Daily Generation Week 30 – Period23-29Jul07
 • Daily Generation Week 31 – Period30Jul-5Aug07
 • Daily Generation Week 32 – Period6-12Aug07
 • Daily Generation Week 33 – Period13-19Aug07
 • Daily Generation Week 34 – Period20-26Aug07
 • Daily Generation Week 35 – Period27Aug-2Sep07
 • Daily Generation Week 36 – Period3-9Sep07
 • Daily Generation Week 37 – Period10-16Sep07
 • Daily Generation Week 38 – Period17-23Sep07
 • Daily Generation Week 39 – Period24-30Sep07
 • Daily Generation Week 40 – Period1-7Oct07
 • Daily Generation Week 41 – Period8-14Oct07
 • Daily Generation Week 42 – Period15-21Oct07
 • Daily Generation Week 43 – Period22-28Oct07
 • Daily Generation Week 44 – Period29Oct-04Nov07
 • Daily Generation Week 45 – Period05-11Nov07
 • Daily Generation Week 46 – Period12-18Nov07
 • Daily Generation Week 47 – Period19-25Nov07
 • Daily Generation Week 48 – Period26Nov-02Dec07
 • Daily Generation Week 49 – Period03-09Dec07
 • Daily Generation Week 50 – Period10-16Dec07
 • Daily Generation Week 51 – Period17-23Dec07
 • Daily Generation Week 52 – Period24-30Dec07
 • 2006