Επιλογή Σελίδας

Μονάδες Παραγωγής που ελέγχονται από το ΣΤΗΔΕ του ΣΜ

Τύπος Μονάδας Αριθμός Εγκατεστημένη Ισχύς (MW)
Συμβατικές 22 1478
Φωτοβολταϊκά 0 0
Αιολικά 5 155
Βιομάζα 0 0
Αποθήκευση 0 0