Επιλογή Σελίδας

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2015

Κατά το 2015 και συγκεκριμένα, διεκπεραιώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες στο Σύστημα Μεταφοράς και ολοκληρώθηκε η δημιουργία δύο (2) σημείων σύνδεσης με το Σύστημα Μεταφοράς των Κατεχόμενων Περιοχών από τους Υποσταθμούς Μεταφοράς 132 kV «Ορούντα» (στις 03 Ιουλίου ) και «Αθαλάσσα 132 kV» ( στις  21 Οκτωβρίου).

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2014

Κατά το 2014, το σύστημα ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε με τη σύνδεση ενός (1) νέου Υποσταθμού Μεταφοράς, ο οποίος διαθέτει εξοπλισμό «νέας γενεάς»:

 1. Υποσταθμός Μεταφοράς «Νέα Τριμίκλινη» (66/11 kV)- πρώτη φάση

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2013

Κατά το 2013, το σύστημα ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε με τη σύνδεση τριών (3) νέων Υποσταθμών Μεταφοράς, οι οποίοι διαθέτουν εξοπλισμό «νέας γενεάς»:

 1. Υποσταθμός Μεταφοράς «Πύλα» GIS (132/11 kV)- πρώτη φάση
 2. Υποσταθμός Μεταφοράς «Στρουμπί» GIS (132/11 kV)
 3. Υποσταθμός Μεταφοράς «Αθηένου» (132/11 kV)

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2012

Κατά το 2012, το εύρος εφαρμογής του συστήματος ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε με τη σύνδεση ενός (1) νέου Υποσταθμού Μεταφοράς/Διανομής ο οποίος διαθέτει εξοπλισμό «νέας γενεάς»:

 1. Υποσταθμός Μεταφοράς «Διεθνής Αερολιμένας» (132/11kV), πρώτη και δεύτερη-τελική φάση

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2011

Κατά το 2011, το εύρος εφαρμογής του συστήματος ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε με τη σύνδεση οκτώ (8) νέων Υποσταθμών Μεταφοράς/Διανομής και δύο (2) νέων Αιολικών Πάρκων οι οποίοι διαθέτουν εξοπλισμό «νέας γενεάς»:

 1. Υποσταθμός Μεταφοράς «Νέα Πάφος» (132/11 kV)
 2. Υποσταθμός Μεταφοράς «Λακατάμια» (132/11 kV)
 3. Υποσταθμός Μεταφοράς «Αμαθούς» (132/11 kV)
 4. Υποσταθμός Μεταφοράς «Δεκέλεια GIS» (132/11 kV)
 5. Υποσταθμός Μεταφοράς «Νότιος Βασιλικός» (132/22 kV)- τελική φάση
 6. Υποσταθμός Μεταφοράς «Ψευδάς-Αιολικό Πάρκο Αγία Άννα» (132/20 kV)
 7. Υποσταθμός Μεταφοράς «Αλέξιγρος-Αιολικό Πάρκο Αλέξιγρος» (132/20 kV)
 8. Υποσταθμός Μεταφοράς «Ξεροπόταμος» (132/11 kV)- πρώτη φάση

Επίσης, συνδέθηκαν τηλεμετρήσεις στις προσωρινές μονάδες παραγωγής ενέργειας και στα σημεία διασύνδεσης με το δίκτυο που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Περί το τέλος του 2011, ο συνολικός αριθμός απομακρυσμένων τηλετερματικών μονάδων (RTU) σε Υποσταθμούς Μεταφοράς και Σταθμούς Παραγωγής ήταν εβδομήντα και ο συνολικός αριθμός σημάτων που διαχειρίζεται το σύστημα ΣΤΗΔΕ προσέγγισε τις 28.000.

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2010

Κατά το 2010, το σύστημα ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε με εξοπλισμό ελέγχου στον υφιστάμενο Υποσταθμό Μεταφοράς «Πισσούρι» (132/11 kV), μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης του πιο πάνω Υποσταθμού από 66 kV σε 132 kV.

Επίσης, συνδέθηκαν στο ΣΤΗΔΕ δύο νέοι Υποσταθμοί Μεταφοράς οι οποίοι διαθέτουν εξοπλισμό «νέας γενεάς»:

 1. Υποσταθμός Μεταφοράς «Ορείτες» (132/33 kV)
 2. Υποσταθμός Μεταφοράς «Τσιμεντοποιία Βασιλικού» (132/11 kV)

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2009

Κατά το 2009, το εύρος εφαρμογής του συστήματος ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε για εποπτεία, έλεγχο και καταγραφή δεδομένων με εξοπλισμό ελέγχου εργοστασιακής συρμάτωσης, στους υφιστάμενους Υποσταθμούς Μεταφοράς «Επισκοπή» (132/11kV) και «Κολόσσι» (132/66/11kV), μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης των πιο πάνω Υποσταθμών από 66kV σε 132kV.

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2008

Το εύρος εφαρμογής του συστήματος ΣΤΗΔΕ, επεκτάθηκε κατά το 2008 για εποπτεία, έλεγχο και καταγραφή δεδομένων για τους νέους Υποσταθμούς Μεταφοράς που στηρίζονται σε ολοκληρωμένο σύστημα συρμάτωσης:
α) Υποσταθμός «Άγιος Αθανάσιος» (132/22/11kV)
β) Υποσταθμός «Τσέρι» (132kV).
Επίσης, το σύστημα ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε στους υφιστάμενους Υποσταθμούς Μεταφοράς:
α) Υποσταθμός «Χατζηπασχάλης» (132/22/11kV)
β) Υποσταθμός «Τεμβριά» (66/11kV).

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2007

Το εύρος εφαρμογής του συστήματος ΣΤΗΔΕ, διευρύνθηκε  κατά το 2007 για εποπτεία, έλεγχο και καταγραφή δεδομένων για τους νέους Υποσταθμούς Μεταφοράς «νέας γενεάς».
α) Υποσταθμός «Επισκοπή» (132/22/11kV)
β) Υποσταθμός «Ομόνοια» (132/22/11kV).
Επίσης, το σύστημα ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε με εξοπλισμό ελέγχου  «νέας γενεάς» στους υφιστάμενους Υποσταθμούς Μεταφοράς:
α) Υποσταθμός «Πόλις» (22kV)
β) Υποσταθμός «Αλάμπρα» (132/22/11kV).

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2006

Το εύρος εφαρμογής του συστήματος ΣΤΗΔΕ, επεκτάθηκε κατά το 2006 για εποπτεία, έλεγχο και καταγραφή δεδομένων για τους νέους Υποσταθμούς Μεταφοράς «νέας γενεάς».
α) Υποσταθμός «Εμπορικό Κέντρο Λάρνακας»
β) Υποσταθμός «Αφροδίτη»
γ) Υποσταθμός «Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας».
Επίσης, το σύστημα ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε με εξοπλισμό ελέγχου  «νέας γενεάς» στους υφιστάμενους Υποσταθμούς Μεταφοράς:
α) Υποσταθμός «Τεμβριά»
β) Υποσταθμός «Κοφίνου»
γ) Υποσταθμός «Καρβουνάς»
Οι τηλετερματικές μονάδες άλλων 35 Υποσταθμών Μεταφοράς επεκτάθηκαν με εγκατάσταση, σε συνεργασία με την ΑΗΚ, πρόσθετου τερματικού εξοπλισμού, για την αποστολή πρόσθετων ενδείξεων, συναγερμών και μετρήσεων στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας.

Επεκτάσεις ΣΤΗΔΕ 2005

Το σύστημα ΣΤΗΔΕ επεκτάθηκε κατά το 2005 με την κάλυψη των πιο κάτω νέων Υποσταθμών, στους οποίους έχουν εγκατασταθεί τηλετερματικές μονάδες “νέας γενεάς”.
α) Υποσταθμός “Μελιζώνα”
β) Υποσταθμός “Εμπορικό Κέντρο Λάρνακας”
γ) Υποσταθμός “Πύργος”
δ) Υποσταθμός “Πολεμίδια”
ε) Υποσταθμός “Σωτήρα”
Οι τηλετερματικές μονάδες αυτές χρησιμοποιούν το διεθνές τηλεπικοινωνιακό πρότυπο επικοινωνίας IEC 60870-5-101. Σε 26 Υποσταθμούς οι τηλετερματικές μονάδες  επεκτάθηκαν για να καλύψουν νέες αυξημένες ανάγκες, όπως πρόσθετες μετρήσεις, ενδείξεις, προειδοποιητικά σήματα, σημεία τηλελέγχου κλπ.