Επιλογή Σελίδας

Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (μέχρι το 2017)

ΤΕΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΣΜΚ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ ισχύουν οι ακόλουθες Χρεώσεις:

  2017 €cents/kWh 2016 €cents/kWh 2015 €cents/kWh 2014 €cents/kWh 2013 €cents/kWh 2012 €cents/kWh 2011 €cents/kWh 2010 €cents/kWh
Υψηλή Τάση 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,83 0,81
Μέση Τάση 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,28 1,24
Χαμηλή Τάση 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,45 1,43
ΔΣΜΚ
(Δ-ΔΣΜ)
0,09 0,09 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08 0,07
Επικουρικές
Υπηρεσίες
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,18
Μακροχρόνια
Εφεδρεία
0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46
ΣΥΝΟΛΟ ΥΤ 1,33 1,62 1,64 1,64 1,61 1,61 1,57 1,52
ΣΥΝΟΛΟ ΜΤ 2,19 2,95 2,97 2,97 2,94 2,94 2,85 2,76
ΣΥΝΟΛΟ ΧΤ 3,07 4,42 4,44 4,44 4,41 4,41 4,30 4,19