Επιλογή Σελίδας

Προς: Συμμετέχοντες στη Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού

Πληροφορείστε ότι τα Διμερή Συμβόλαια δύνανται πλέον να δηλωθούν μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της τρίτης εργάσιμης ημέρας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα παράδοσης. H προθεσμία δηλαδή επεκτείνεται κατά 12 ώρες.