Επιλογή Σελίδας

19 Σεπτεμβρίου 2022 – 18:00
Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία – Αίθουσα Μακεδονία

Πρόγραμμα

18:00-18:30 Προσέλευση
18:30-18:40 Εισαγωγή από IET Cyprus
Δρ. Αλέξης Πολυκάρπου, Chair IET CC EMEA
18:40-18:50 Εμπειρίες από την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του
Συστήματος Διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο
Σταύρος Σταυρινός, Εκτελεστικός Διευθυντής ΔΣΜΚ
18:50-20:20 Εμπειρίες από τη λειτουργία του Μοντέλου Στόχος της ΕΕ
Δρ. Άλεξ Παπαλεξόπουλος, ECCO Intl.USA
20:20-20:30 Ερωτήσεις-Συζήτηση

Συντονιστής
Χρίστος Χρίστου
Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Μηχανικής – Παράρτημα Κυπρου
(Chair – ΙΕΤ Cyprus Local Network)

Οι διαλέξεις είναι στην Ελληνική Γλώσσα και είναι ανοικτές για το κοινό

Περισσότερες πληροφορίες

Παρουσιάσεις