Επιλογή Σελίδας

Θέσεις εργασίας

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη

Αρ.14/2024 - Μηχανικός Βάρδιας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές μόνιμες θέσεις Μηχανικού Βάρδιας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α9-Α11-A12: (Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149 – A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 – A12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Σημειώνεται ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ παραδρομής γίνεται αναφορά στο τίτλο της προκήρυξης για έξι (6) θέσεις ενώ είναι πέντε (5).

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.13/2024 - Μηχανικός – Ηλεκτρονική

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Μηχανικού – Ηλεκτρονική. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α9-Α11-A12: (Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149 – A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 – A12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.12/2024 - Μηχανικός – Ειδικό Ωράριο Βάρδιας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές μόνιμες θέσεις Μηχανικού – Ειδικό Ωράριο Βάρδιας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α9-Α11-A12: (Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149 – A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 – A12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.11/2024 - Μηχανικός – Ηλεκτρολογία

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι κενές μόνιμες θέσεις Μηχανικού – Ηλεκτρολογία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α9-Α11-A12: (Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149 – A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 – A12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.10/2024 - Λογιστής

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Λογιστή. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α9-Α11-A12: (Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149 – A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 – A12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.09/2024 - Εσωτερικός Ελεγκτής

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α9-Α11-A12: (Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149 – A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 – A12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.08/2024 - Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις (3) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α2-Α5-A7(ii) (Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 – A5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 – A7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.07/2024 - Τεχνικός Μηχανικός (Πληροφορικής)

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Πληροφορικής). (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α5-Α7-Α8(i) (Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, – A7: €22.648, 23.780, 24.912, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, – A8(i): €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.06/2024 - Τεχνικός Μηχανικός (Ηλεκτρολογίας)

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας). (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α5-Α7-Α8(i) (Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, – A7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, – A8(i): €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.05/2024 - Λειτουργός ΔΣΜΚ - Ανθρώπινο Δυναμικό

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Λειτουργού ΔΣΜΚ – Ανθρώπινο Δυναμικό. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α8-Α10-Α11 (Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, – A10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, – A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.04/2024 - Λειτουργός ΔΣΜΚ - Διοίκηση

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Λειτουργού ΔΣΜΚ – Διοίκηση. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α8-Α10-Α11 (Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, – A10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396,- A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.03/2024 - Λειτουργός ΔΣΜΚ - Νομικές Υπηρεσίες

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Λειτουργού ΔΣΜΚ – Νομικές Υπηρεσίες. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α8-Α10-Α11 (Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, – A10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396,- A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.02/2024 - Λειτουργός ΔΣΜΚ - Πληροφορική

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Λειτουργού ΔΣΜΚ – Πληροφορικής. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α8-Α10-Α11 (Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, – A10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396,- A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.01/2024 - Λειτουργός ΔΣΜΚ - Λειτουργία Αγοράς

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Λειτουργού ΔΣΜΚ – Λειτουργία Αγοράς. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α8-Α10-Α11 (Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, – A10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396,- A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00.

Χρήσιμες οδηγίες για υποβολή αίτησης δίνονται στο αρχείο Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης για Πρόσληψη.

Αρ.02/2023 - Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ. Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται στον ΔΣΜΚ, στο Έντυπο ΔΠ/26/2023-Ε και παραδίδονται έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις, θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα όλων των αναγκαίων στοιχείων και πιστοποιητικών που αναφέρονται στην αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της πιο πάνω θέσης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, την Αίτηση για Πρόσληψη που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποτείνεστε στα γραφεία του ΔΣΜΚ, Ευαγγελιστρίας 68, 1ος όροφος, 2057 Στρόβολος-Λευκωσία, στα τηλέφωνα 22277005, 22277012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Αρ.01/2023 - Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ. Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται στον ΔΣΜΚ, στο Έντυπο ΔΠ/26/2023-Ε και παραδίδονται έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις, θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα όλων των αναγκαίων στοιχείων και πιστοποιητικών που αναφέρονται στην αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της πιο πάνω θέσης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, την Αίτηση για Πρόσληψη που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποτείνεστε στα γραφεία του ΔΣΜΚ, Ευαγγελιστρίας 68, 1ος όροφος, 2057 Στρόβολος-Λευκωσία, στα τηλέφωνα 22277005, 22277012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].