Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.3/2019 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες αφορούν την Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 και την Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 19/12/2019 μέχρι τις 13/01/2020, συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει στον ΔΣΜΚ τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του, επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected]. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666.

Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το ειδικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων. Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13/01/2020, ώρα 14:00.

Λευκωσία, 19/12/2019

Σχετικά Κείμενα


(i) Κείμενο Διαβούλευσης ΚΜΔ 4.0.3 Τροποποιητική Έκδοση
(ii) Κείμενο Διαβούλευσης ΚΜΔ 5.2.0 Ενοποιημένη (με track changes και σχόλια)
(iii) Κείμενο Διαβούλευσης ΚΜΔ 5.2.0 Ενοποιημένη (χωρίς track changes και σχόλια)
(iv) Υποστηρικτικό Κείμενο Διαβούλευσης ΚΜΔ
(v) Έντυπο Υποβολής Σχολίων
(vi) Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σχετικοί Σύνδεσμοι


Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής