Επιλογή Σελίδας

Δημοσιoποίηση Ενοποιημένης Έκδοσης 5.1.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ. 316/2019, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.1.0, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις...

Διαβούλευση Αρ.1/2019 Τροποποίηση Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 1/2019) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 5.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 02 Σεπτεμβρίου 2019...

Διαβούλευση Αρ.2/2019 Τροποποίηση Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 2/2019) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στις εκδόσεις 2.0.0 και 2.0.1 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 02 Σεπτεμβρίου 2019...

Δημοσιoποίηση Ενοποιημένης Έκδοσης 5.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 119/2019 ημερομηνίας 07 Μαΐου 2019, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.0.0,  οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ με  τη δημοσίευσή τους από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις...

Σοβαρή Διαταραχή στο Σύστημα Παραγωγής/Μεταφοράς

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 09:50 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων σημειώθηκε σοβαρή βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής/Μεταφοράς που είχε ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση όλων των συγχρονισμένων μονάδων  στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού. Η αποσύνδεση των μονάδων...

Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προς αποκατάσταση της πραγματικότητας για τα όσα έχουν λεχθεί ερήμην του, στα πλαίσια συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Βουλής με άλλους αρμόδιους φορείς, για...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς