Επιλογή Σελίδας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τις πιο κάτω κενές μόνιμες θέσεις:

  • Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ, Κλίμακα Α15(i)-ΔΚΘ 1/2023
  • Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ, Κλίμακα Α15(i) – ΔΚΘ 2/2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2023 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.