Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 81 (4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, θέτει σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2016, σε Δημόσια Διαβούλευση, κείμενο τροποποιημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2015 «Λεπτομερής Σχεδιασμός για διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια και τις εισηγήσεις τους στο ΔΣΜΚ με ηλεκτρονική επιστολή, μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως στη διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22 611666.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης ο ΔΣΜΚ θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, 9:00-12:00 πμ, Επίσημη Παρουσίαση των νέων Κανόνων Αγοράς στην αίθουσα Β108 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης».

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Επίσημη Παρουσίαση παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η συγκεκριμένη παρουσίαση για τους θεσμικούς φορείς, τους συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή/και εταιρείες να αποστέλλουν συνολικά τα αιτήματά τους, και οι συμμετέχοντες ανά εταιρεία να μην ξεπερνούν τα τρία (3) άτομα.

Για διευκόλυνση των συμμετεχόντων ο ΔΣΜΚ, εκτός από το κείμενο του προσχεδίου των Κανόνων Αγοράς στην Αγγλική Γλώσσα (συνημμένο 1), δημοσιοποιεί Επιτελική Σύνοψη τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα (συνημμένα 2 και 3) καθώς και Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής σχολίων συμπεριλαμβανομένου καταλόγου θεμάτων στα οποία ο ΔΣΜΚ θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των συμμετεχόντων (συνημμένο 4).

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, ο ΔΣΜΚ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Διευκρίνιση: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 8η Απριλίου 2016 και όχι η 18η Απριλίου 2016 όπως εκ παραδρομής αναφερόταν στο κείμενο «Guidance on the process of Comments submission_List of Issues». Έχει αναρτηθεί το διορθωμένο αρχείο.

Συνημμένα
1. Trading and Settlement Rules V4.0
2. Executive Summary of the TSR
3. Επιτελική Σύνοψη των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού
4. Guidance on the process of Comments submission_List of Issues

Δημόσια Παρουσίαση (8 Μαρτίου 2016)
5. Παρουσίαση των Συμβούλων Correggio κατά τη Δημόσια παρουσίαση της 8 Μαρ. 2016
6. Παρουσίαση των Συμβούλων ECCO κατά τη Δημόσια παρουσίαση της 8 Μαρ. 2016

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι (7-11 Μαρτίου 2016)
7. Workshop presentation by Correggio (Settlement)
8. Workshop presentation by Correggio (Consultation Guidance)
9. Workshop presentation by ECCO/TSOC (TSR)

Δελτίο Τύπου 18 Μαρτίου 2016
10. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημόσια Διαβούλευση για το τροποποιημένο προσχέδιο Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Σχόλια τα οποία έχουν ληφθεί
1. FIRST ELECTRIC
2. PFXT THERMOSOLAR RENEWABLES LTD
3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
4. ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ – ΕΠΟΠΑΗ, ΣΥΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ
5. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΕΑΑΕΚ)
7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΗΚ
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΗΚ
9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ