Επιλογή Σελίδας

Διαβούλευση Αρ. 1/2020 Τροποποίηση Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.1/2020 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες αφορούν την Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 18...

Διαβούλευση Αρ. 2/2020 Τροποποίηση Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 2/2020) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην έκδοση 2.1.0  των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο ενοποιημένης έκδοσης 2.2.0). Η διαβούλευση θα διαρκέσει από...

Έγκριση Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 και Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ. 127/2020, ημερομηνίας 28/04/2020, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 και Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0. Η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 των Κανόνων Μεταφοράς...

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, παρατηρήθηκε μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 19 Μαρτίου – 31 Μαρτίου η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 ανήλθε στις 140 GWh σε σχέση με...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2019 Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.3/2019 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες αφορούν την Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 και την Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0. Η...

Δημοσιoποίηση Εγκεκριμένης Ενοποιημένης Έκδοσης 2.1.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ. 315/2019, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε τις προτεινόμενες από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου τροποποιήσεις στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού – Ενοποιημένη Έκδοση 2.1.0 οι οποίες, με...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς