Επιλογή Σελίδας

Nέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”

Έχει αναρτηθεί, κάτω από την ενότητα “Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού”, η νέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”, η οποία αποτελείται από συνολικά 5 (πέντε) αρχεία, ως ακολούθως: Ένα αρχείο τύπου pdf, το οποίο συμπεριλαμβάνει σημειωμένες όλες τις...

Έγκριση Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ.386/2021, ημερομηνίας 30/12/2021, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της από τη ΡΑΕΚ σε μεταγενέστερο στάδιο. Στο...

Δημοσίευση κόστους συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής

Ενημερώνεστε ότι στο πλαίσιο της ακεραιότητας και διαφάνειας στην επικείμενη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ιστορικά στοιχεία του κόστους συμβατικής παραγωγής, από την 1/1/2019 και μετά, σε ανάλυση ημιώρου....

Δημόσια Διαβούλευση για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2022 έως 2031 – Αριθμός Διαβούλευσης 02/2021: Σχόλια και Προτάσεις Ενδιαφερομένων

Δεν λήφθηκαν τα οποιαδήποτε σχόλια σε σχέση με την πιο πάνω δημόσια διαβούλευση.

Δημόσια Διαβούλευση για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2022 έως 2031 Αριθμός Διαβούλευσης 02/2021

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 02/2021 που αφορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2022 έως 2031. Περίοδος Διαβούλευσης: 19 Νοεμβρίου 2021 έως 19 Δεκεμβρίου...

Διευκρίνιση αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα στις 10/11/2021

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» στις 11 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο «Τα μποφόρ παρήγαγαν περισσότερη ενέργεια από την ΑΗΚ» στο οποίο περιέχονται αναφορές σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από Αιολικά...