Επιλογή Σελίδας

Σημαντική Ανακοίνωση

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ, οι έξι (6) ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ)  Δεκέλειας δεν θα είναι στη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος από τις 14 Δεκεμβρίου 2022 και ως εκ...

Δημόσια Διαβούλευση για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032 Αριθμός Διαβούλευσης 03/2022

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 03/2022 που αφορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 26 Νοεμβρίου 2022 μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2022...

Διευκρινίσεις επί της Διαδικασίας Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο ΔΣΜΚ επιθυμεί να διευκρινίσει ότι, ανεξάρτητα της δηλωθείσας από τους Αιτητές προτεινόμενης ημερομηνίας ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, η τελική ημερομηνία ένταξης θα καθορίζεται από τον ΔΣΜΚ σύμφωνα με τον όγκο διαχείρισης της συγκεκριμένης...

Τρόπος Συμμετοχής Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής (ΥΕΜΠ) κατά τη διάρκεια της 2ης Δοκιμαστικής Περιόδου Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Με βάση τη Μεθοδολογία Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής (ΥΕΜΠ) που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ και σε συμμόρφωση με την Απόφαση 310/2022 της ΡΑΕΚ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής ΥΕΜΠ στο πλαίσιο της Δοκιμαστικής Λειτουργίας της...

Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποιητική Έκδοση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022 – 2031 Αριθμός Διαβούλευσης 02/2022

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 02/2022 που αφορά στην Τροποποιητική Έκδοση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022 – 2031. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 5 Οκτωβρίου...

Πρόγραμμα περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού του ΔΣΜΚ (Market Management System – MMS)

Η Δοκιμαστική Λειτουργία του συστήματος MMS θα διεξαχθεί στο διάστημα 17/10/2022 με 11/12/2022. Στις 17/10 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μεταξύ των ωρών 10 π.μ. με 1 μ.μ., ενημερωτική ημερίδα παρουσίασης του συστήματος MMS. Στις 18/10 ο ΔΣΜΚ θα προβεί σε βασική...