Επιλογή Σελίδας

Διορισμός του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

Ο Κύριος Σταύρος Σταυρινός διορίστηκε ως Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για περίοδο 6 ετών, με ισχύ από 22 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2026. Ο διορισμός έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22 Δεκεμβρίου...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2020 – Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2021 έως 2030: Θέσεις και Προτάσεις ΔΣΜΚ για τα Σχόλια και Προτάσεις Ενδιαφερομένων

Σε σχέση με τη Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2020 – Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2021 έως 2030, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) παραθέτει στο συνημμένο τις θέσεις και τις προτάσεις του για τα σχόλια και τις προτάσεις...

Ένταξη του Πρώτου Συμμετέχοντα στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει την ένταξη του πρώτου Συμμετέχοντα, Bioland Promithia LTD, με την Ιδιότητα του Προμηθευτή, στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Φωτογραφία από την συνάντηση κατά την οποία υπογράφηκε η Σύμβαση Ένταξης από...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2020 – Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2021 έως 2030

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.03 /2020 που αφορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, για την Περίοδο 2021 έως 2030. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 6 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις...

Λειτουργία Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), προς παρουσίαση της πραγματικής εικόνας των γεγονότων σε σχέση με δημοσιεύματα που έχουν ακολουθήσει τη συνεδρία (06/10/2020) της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην παρουσία...

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των σχετικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσής του στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Αύγουστο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Αύγουστο, η ζήτηση...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς