Επιλογή Σελίδας

Δημοσιoποίηση Ενοποιημένης Έκδοσης 5.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 119/2019 ημερομηνίας 07 Μαΐου 2019, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.0.0,  οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ με  τη δημοσίευσή τους από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις...

Σοβαρή Διαταραχή στο Σύστημα Παραγωγής/Μεταφοράς

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 09:50 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων σημειώθηκε σοβαρή βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής/Μεταφοράς που είχε ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση όλων των συγχρονισμένων μονάδων  στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού. Η αποσύνδεση των μονάδων...

Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προς αποκατάσταση της πραγματικότητας για τα όσα έχουν λεχθεί ερήμην του, στα πλαίσια συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Βουλής με άλλους αρμόδιους φορείς, για...

Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε  ότι, από τις 11 Απριλίου 2019, αρχίζει η εφαρμογή του «Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την...

Διαβούλευση Αρ. 2/2018 Τροποποίηση Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 2/2018) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 29 Οκτωβρίου 2018 μέχρι τις 2...

Ανακοίνωση Παράτασης Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.1/2018 μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018 για Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει Παράταση της διάρκειας της Δημόσιας Διαβούλευσης  Αρ.1/2018 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018. Ως εκ τούτου, όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το...