Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 1/2019

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ(ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΙΚΟ) Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί Διαγωνισμό για εκδήλωση ενδιαφέροντος από Οικονομικούς Φορείς για παροχή υπηρεσιών για την προμήθεια και ανάπτυξη Συστήματος Λειτουργίας Αγοράς...

Διαγωνισμός Αρ. 6/2018

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αγορά υπηρεσιών ενός Σύμβουλου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού....

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 1/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 1/2018 ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΙΚΟ) Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 4/2017

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για αγορά υπηρεσιών Οικονομικού Φορέα ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες για μία ή περισσότερες θέσεις εμπειρογνώμονα, για...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 7/2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,...

Διαγωνισμός Αρ. 13/2014

Αγορά Υπηρεσιών ενός Αναλυτή Ενοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής (IT Systems Integration Analyst) για περίοδο δύο (2) χρόνων Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) δέχεται προσφορές για την αγορά υπηρεσιών ενός Αναλυτή Ενοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής (IT...